Politica de confidențialitate

Politica de utilizare Cookie-uri

Politica de Confidențialitate

Centrul Medical Invent este punct de lucru al SC CLINICA PALADE SRL, cu adresa in Mun. Iasi, Str. Agatha Barsescu 15A.

Informare privind prelucrarea datelor

Prin această Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă aducem la cunoștință o serie de informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.inventmedical.ro („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”). Această Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și se completează cu informațiile cuprinse în Politica de utilizare Cookie-uri.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate, în calitate de operator de date cu caracter personal, de către SC CLINICA PALADE SRL , persoană juridică română, Sediu: BACAU, Str. Erou Ciprian Pintea Nr.21, CUI: 5254794, REG.COM.: J4/193/1994. SC CLINICA PALADE SRL este operator cu date de caracter personal nr. 15579/2010 si va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate.

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care aveți întrebări cu privire la orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți adresa cerea dumneavoastra la office@clinicapalade.ro sau la adresa Bacau, Str. Erou Ciprian Pintea nr.21, cod 600112, CLINICA PALADE.

3. În ce scop vă prelucrăm datele cu caracter personal și pe ce temeiuri?

SC CLINICA PALADE SRL prelucrează date dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Comunicarea prin intermediul Site-ului

 1. pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră adresate prin intermediul formularului de contact; Efectuăm această prelucrare în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Newsletter

 1. în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare disponibil pe Site, pentru transmiterea de newsletter-e privind produsele, serviciile și activitatea CLINICII PALADE. Efectuăm această prelucrare în baza consimțământului pe care alegeți să îl acordați. Vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Nefurnizarea datelor solicitate de SC CLINICA PALADE SRL în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea transmiterii de newsletter-e.4. Ce date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dumneavoastră?

Pentru scopurile menționate mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul acestui Site (de ex., nume, prenume, adresă de-email, solicitări, comentarii, etc.).

5. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Pentru realizarea scopurilor menționate mai sus, SC CLINICA PALADE SRL va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:

 1. partenerii contractuali ai SC CLINICA PALADE SRL, cu care SC CLINICA PALADE SRL colaborează în vederea efectuării activităților menționate mai sus (furnizorii de newsletter);
 2. partenerii contractuali ai SC CLINICA PALADE SRL, cu care SC CLINICA PALADE SRL colaborează în vederea efectuării activităților care o implică, menționate mai sus (furnizorii de reclamă, marketing, newsletter);
 3. partenerii contractuali ai SC CLINICA PALADE SRL, cu care SC CLINICA PALADE SRL colaborează în vederea asigurarii securitatii website-ului, mentenanta si suport
 4. dumneavoastră, la cerere.

  6. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În scop de comunicare prin intermediul Site-ului

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 5 ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

În scop de newsletter

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe un termen de 5 ani sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În calitate de titular al datelor cu caracter personal prelucrate de către SC CLINICA PALADE SRL, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat:

 1. de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SC CLINICA PALADE SRL, și puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.). La solicitarea dumneavoastră, SC CLINICA PALADE SRL vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de SC CLINICA PALADE SRL, în condițiile care vă vor fi comunicate de SC CLINICA PALADE SRL.
 2. de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal – fără întârzieri nejustificate, puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.
 3. de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea de către SC CLINICA PALADE SRL, dacă vă retrageți consimțământul etc.), puteți obține ștergerea de către SC CLINICA PALADE SRL a respectivelor date.
 4. de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora, etc.) puteți obține restricționarea prelucrării de către SC CLINICA PALADE SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că SC CLINICA PALADE SRL se va limita la a stoca datele dumneavoastră cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date decât cu consimțământul dumneavoastră sau în alte anumite cazuri expres prevăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
 5. de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către SC CLINICA PALADE SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al SC CLINICA PALADE SRL). Dacă vă exercitați acest drept, SC CLINICA PALADE SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 6. de portabilitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, numai dacă prelucrarea Datelor cu caracter personal este realizată de SC CLINICA PALADE SRL prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 7. de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările bazate pe consimțământ, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.
 8. de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilării – în cazul în care SC CLINICA PALADE SRL ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți
  a. obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare,
  b. exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare,
  c. obține explicații cu privire la decizia luata și
  d. contesta respectiva decizie.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră menționate mai sus, ne puteți contacta prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa de e-mail office@clinica palade.ro, la adresa Bacau, Erou Ciprian Pintea nt. 21. De asemenea, aveți dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile menționate pe pagina de internet a acesteia – www.dataprotection.ro

Modificări ale Informării

Prezenta Informare a fost publicată la data de 31/05/2019 . SC CLINICA PALADE SRL își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceasta Informare, în orice moment.

Politica de utilizare Cookie-uri

Site-ul https://www.inventmedical.ro utilizeaza cookie-uri.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul https://www.inventmedical.ro. De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: office@inventmedical.ro

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

• Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)

• Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

• Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

• Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul,

terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

• Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare)

• Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site:

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

• Cookie-uri de performanta a site-ului

• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

• Cookie-uri pentru geotargetting

• Cookie-uri de inregistrare

• Cookie-uri pentru publicitate

• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la terti.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple:

• setarile volumului pentru video player

• viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targetata si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

• Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

• Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

• Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search)

• Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

• Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

• Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

• Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor

• Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

• Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

• Cookie settings in Internet Explorer

• Cookie settings in Firefox

• Cookie settings in Chrome

• Cookie settings in Safari

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/ Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

www.youronlinechoices.eu/ro 

http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies–increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work–cookies-faq.aspx